<חזרה

The body mass range for which the resuscitator is suitable for use

>40 kg (88 lbs.)

The body mass range for which the resuscitator is suitable for use