<חזרה

Stroke volume

One hand 500-600 ml

Stroke volume