<חזרה

Expiratory connector (for PEEP valve attachment)

30 mm male (ISO)

Expiratory connector (for PEEP valve attachment)